ที่เที่ยวใกล้บ้านชนะชล

ที่เที่ยวใกล้บ้านชนะชล

 

ทุ่งโปงทอง

บรรยากาศชุมชนปากน้ำประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส